Verplaatsing unieke panelenpers
2024 01 30   Project Bergambacht Fotografie WebRes FINAL 11

Door de firma Pas Panelen werden wij benaderd met de volgende vraag ‘Wat is er nodig om een bestaande, unieke panelenpers te verplaatsen uit het Oosten van Duitsland naar Nederland?’.
Wij zijn erg blij dat we de opdracht ontvingen om dit project uit te gaan voeren.

Hoe pakken wij zo’n project aan? Van tevoren lezen we ons in en stellen we een aantal vragen. Waar bestaat de installatie uit? Welke informatie is voorhanden of op te vragen bij de leverancier?

Dit project begon bij ons met een gedegen voorbereiding: het bespreken van de aanvraag met onze technische mensen, het bezoeken van de locatie van de bestaande panelenpers, het benaderen van de leverancier en de uitgebreide inventarisatie van de situatie.

Wat is nodig voor het demonteren? Hoe gaan we dat aanpakken en met welk materieel en mensen? De verzamelde informatie is uitvoerig doorgenomen met onze technische medewerkers. Met hun praktische kennis en ervaring wordt een inschatting gemaakt van de mogelijkheden en onmogelijkheden. Samen met hen en met de externe expertise van Van der Giessen BV  kon een goed plan van aanpak worden gemaakt. Na deze uitvoerige inventarisatie volgt het opstellen van een offerte en het doornemen van het plan van aanpak met de opdrachtgever.

In september 2023 startten wij in combinatie met leveranciers met de demontage van de paspanelenpers en het leidingwerk op de locatie in het oosten van Duitsland. Het afkoppelen en de demontage van de lijn heeft twee weken in beslag genomen. Met behulp van onze eigen autolaadkraan en heftruck zijn in twee weken tijd de paspanelenpers en alle toebehoren gedemonteerd, naar buiten gebracht en geladen in diverse vrachtwagens. We verhuisden de panelenpers inclusief de stoomketel, schoorsteen en chiller. Van der Giessen heeft in opdracht van ons het leidingwerk van de koel- en stoominstallatie gedemonteerd en gemonteerd.

Natuurlijk gebeurt dit gefaseerd en op zo’n manier dat alles goed gemarkeerd is voor de montage op de nieuwe locatie.

Ook hebben we het transport verzorgd naar de bedrijfslocatie van Pas Panelen in Bergambacht. Daar aangekomen werden alle machineonderdelen gelost en naar binnen gebracht. Daarna volgde het uitlijnen en waterpassen, zodat de volledige installatie opgebouwd, gemonteerd en aangesloten werd in een periode van drie weken.

Ontzorgen van de gehele logistiek

We hebben de firma Pas Panelen kunnen ontzorgen door de complete logistiek te regelen en uit te voeren. Niet alleen voor het transport van de paspanelenpers en alle toebehoren als het leidingwerk, maar ook deels voor de communicatie met de externe partijen. Wij zijn gewend projectmatig te werken en verder te kijken dan alleen onze corebusiness.

Zo’n project vergt veel inspanning in de voorbereiding, maar ook nu is weer gebleken dat dit zijn vruchten afwerpt in de uitvoering. Het volledige project is dankzij onze technische medewerkers ongeveer in de periode van zes weken uitgevoerd.

2024 01 30   Project Bergambacht Fotografie WebRes FINAL 9
2024 01 30   Project Bergambacht Fotografie WebRes FINAL 22
2024 01 30   Project Bergambacht Fotografie WebRes FINAL 21

Bekijk ook andere cases

Socials PPT ©240125 2429 min

Wilting

Met veel plezier vertellen we over onze werkwijze bij de bedrijfsverhuizing van Wilting.

75056b41 b69d 411c 91c2 554946ee23df

Project Frankrijk

Met veel plezier vertellen we over de werkzaamheden die we recent hebben uitgevoerd.

Het bedrijf RBOURGEOIS is wereldleider in de productie en levering van magnetische stalen circuits, rotor- en statorlamineringsassemblages voor de elektromotor-, generator- en transformatorindustrie. Zij zijn gevestigd in Besançon in Frankrijk en hebben eerder met ons samengewerkt.

2024 01 30   Project Bergambacht Fotografie WebRes FINAL 11

Verplaatsing unieke panelenpers

Door de firma Pas Panelen werden wij benaderd met de volgende vraag ‘Wat is er nodig om een bestaande, unieke panelenpers te verplaatsen uit het Oosten van Duitsland naar Nederland?’.

Wilt u meer weten over dit project?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Bel +31 (0)348 - 564 540 of mail naar info@janvandamtransport.nl.

Contact opnemen
Jan van Dam Group

De Jan van Dam Group wordt vertegenwoordigd in twee bedrijven:

Contact

Hoofdkantoor

Wilgenweg 20
3421 TV Oudewater

Warehouse Maasvlakte

Dolfijnweg 4
3199 MD Rotterdam

Warehouse Bergen op Zoom

Ringersweg 19
4612 PR Bergen op Zoom